8x115 slot1234 elon777

เรื่องย่อ

Draw the Line ซับไทย Sun Zhe, Luo Yuanxiang, Liu Xiaoxian และ Xu Tian ได้สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งเมื่อสิบปีก่อนเพราะพวกเขาทั้งคู่ฝึกงานที่ศาลพื้นฐาน Xingcheng วันนี้ Sun Zhe และ Luo Yuanxiang ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาของแผนกแพ่งของศาลพื้นฐานของ Xingcheng Liu Xiaoxian ได้กลายเป็นผู้พิพากษาของแผนกอาญาของศาลขั้นกลาง Xu Tian กลับไปที่ Xingcheng และกลายเป็นทนายความหลังจากเรียนที่ต่างประเทศ เขาถูกย้ายจากศาลฎีกาไปยังศาลพื้นฐานสตาร์ซิตี้ในฐานะผู้ช่วยผู้พิพากษา

ซับไทย เร็วๆนี้
0 /10
เร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็น